Missie & visie

Missie & visie

 

Missie:
Modern eigentijds onderwijs met de kernwaarden van Openbaar onderwijs als ijkpunt.

Ontmoeting, respect en autonomie.

Kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen, zodat ze goed voorbereid kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. 

Door dingen te ervaren en zelf te ontdekken helpen wij ze om hun ontwikkeling vorm te geven en eigen beelden te ontwikkelen. 


Visie:


"Samen klaar voor de toekomst!"

Kinderen van nu groeien op in een snel veranderende wereld. Het is aan ouders en school om ze te helpen om vaardigheden te ontwikkelen die ze in de toekomst in staat stelt om te fungeren als autonome individuen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Wij koesteren en stimuleren het ondernemend gedrag van kinderen, maar het allerbelangrijkste is dat we kinderen het zelfvertrouwen meegeven dat zij alles kunnen leren en zich door niets of niemand laten beperken in het nastreven van hun doelen. 

 

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"