Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken

Leren zichtbaar maken is een vertaling van het werk van John Hattie'  'Visible learning.'
Hattie deed een onderzoek gebaseerd op ruim 900 meta-analyses.
 

Effect van de leerkracht

Eén van zijn ontdekkingen is dat vrijwel elke interventie van een leerkracht effect heeft op het leergedrag. Ruim 95% van de effecten zijn positief. Gelukkig maar, maar hoe goed zou het zijn als we in de beschikbare onderwijstijd alleen die ingrepen doen die een bovengemiddelde uitwerking hebben en ons onderwijs verbeteren. 

Leerlingen krijgen daarom succescriteria aangereikt voor het maken van een werkstuk
Leerlingen werken samen
Zij krijgen feedback op het (denk) proces.
Er wordt gebruik gemaakt van het herhalen van eerder opgedane kennis alvorens iets nieuws aan te leren.
Leerlingen geven leerkrachten feedback over inhoud en vorm van de lessen.

 

Maar leerlingen kunnen ook heel veel zelf

Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen!
Wat zijn de kenmerken van een leerling die zijn eigen prestaties kan beoordelen?
 • Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende leerstappen (zelf) kunnen plannen
 • Leerlingen die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces
 • Leerlingen die aan de hand van hun resultaten hun leren evalueren en de volgende stappen in hun leerproces plannen
 • Leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen
 • Leerlingen die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald
 • Leerlingen die een antwoord kunnen formuleren op:
  • Waar ga ik heen?
  • Hoe sta ik ervoor?
  • Wat is de volgende stap?
 • Leerlingen die nadenken over denken en studievaardigheden

Metacognitieve strategieen en de bijbehorende effectgroottes

 

  
 


 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!